oglas
oglas
Zelo je pomembno, da potapljači razumejo pomembnost pravilnega potapljaškega treninga in izvejo resnico. Prav tako je zelo pomembno tudi, da spoznajo in se zavedajo, da jih izvajanje vaj varuje pred nesrečo in pouči o najboljši reakciji, v primeru napake.
Iskanje:
Potapljanje v višinskih jezerih

Potapljanje v gorskih jezerih, ki so na večji nadmorski višini

Pri preračunavanju dekompresije pri višinskem potapljanju (v jezerih, ki se nahajajo na nadmorski višini več kot 500 m) moramo biti pozorni na dejstvo:

Zaradi znižanja pritiska na večji nadmorski višini, se zmanjša tudi parcialni pritisk dušika v telesu potapljača, v primerjavi s pogoji, ki so na morju in na podlagi katerih so narejene običajne potapljaške tablice.

V izogib zapletom - dekompresijski bolezni, do katere lahko pride, če za preračunavanje dekompresijskega režima  uporabljamo tablice (0- 500 m), je potrebno dekompresijski režim izračunati za fiktivno globino potapljanja. 

Na površini višinskih jezer je pritisk manjši, zato se nam raztaplja manj N, kot na nadmorski višini. S potopom v globino (vodni stolpec je enaka sprememba pritiska), pa pride do relativno večje spremembe pritiska, kar pomeni, da moramo upoštevati strožji režim.

Pri postankih pa je ravno obratno, da bomo dosegli enak čas izločanja N, moramo zmanjšati globino postanka.

Globina potrebnih postankov se preračuna po sledeči formuli:

T = fiktivna ali ekvivalentna globina

D = dejanska globina jezera

P1 = pritisk na nivoju morja (na katerega so narejene tablice)

P2 = pritisk na nivoju jezera

T = P1 / P2  * D


Če se potap ljamo v jezeru na nadmorski višini 3500 m, kjer je pritisk 500 mm Hg in se potopimo na globino 30 m:

Je dejanska globina potopa:

T = P1 / P2 * D = 760 mm Hg / 500mm Hg  * 30 m  = 45, 6 m oziroma v tablicah na 46 m

Torej bomo za izračun dekompresije vzeli globino 46 m.

Potrebno pa je tudi preračunati ekvivalentne globine postankov. Za izračun uporabimo formulo:

D1 = globina postanka po tablicah

D2 = ekvivalentna globina postanka glede na nadmorsko višino

P1 = pritisk na nivoju morja (na katerega so narejene tablice)

P2 = pritisk na nivoju jezera

D2 = P2 / P1 * D1

Kar je za postanek na 6 m :

D2 = P2 / P1 * D1 = 500 mm Hg / 760 mm Hg  * 6 = 3, 95 zaokrožimo na 4m

Za postanek na 3 m pa:

D2 = P2 / P1 * D1 = 500 mm Hg / 760 mm Hg  * 3 = 1, 97 zaokrožimo na 2

 

 

Pritisk mora biti v mmHg za pretvarjanje se uporablja sledeči pretvornik:

1 mb = 0,001 bara = 0,7500 mmHG

 


Objavljeno: 29.5.2009 @ 12:29:47 Avtor: Administrator