V primeru nevarnosti odvrzi uteži. Uteži ne predstavljajo nikakršnega stroška v primerjavi z življenjem.
Iskanje:
Zgodovina potapljanja
Skafander

Meh za dihanje pod vodo 2

Rebrether 3

Rebrether 2

Rebrether 1

Meh za dihanje pod vodo 1