oglas
oglas
V primeru nevarnosti odvrzi uteži. Uteži ne predstavljajo nikakršnega stroška v primerjavi z življenjem.
Iskanje: